Ivica Milarić

Ivica Milarić / Srbija

stručni saradnik u nastavi na Akademiji umetnosti u Novom Sadu

Ivica Milarić (1983) diplomirani je psiholog i master umetnik digitalnih medija, stručni saradnik u nastavi na Akademije umetnosti u Novom Sadu.

Na Novi Sad film festivalu naći će se u ulozi moderatora panela Kinematografija nezavisnih video igara, u okviru Industry programa.

Ivica radi unutar industrije zabave, gde je učestvovao na više od 30 međunarodno objavljenih video igara. Radio je kao koordinator specijalnih efekata na filmu Toma (2021).

Pored predavanja bavi se vannastavnim aktivnostima, stvaranjem digitalnog edukativnog sadržaja, obukama celoživotnog učenja te radionicama u kojima predaje i usavršava polaznike u oblasti razvoja video igara i edukacija o procesima koji ovaj razvoj čine.

Učestvovao je kao organizaotor i prezenter na međunarodnoj konferenciji 3rd China-CEEC Art Cooperation Forum in Serbia 2021. godine, kao i organizator i učesnik panela na „Drawing the Lines“, prvoj onlajn frankofonoj konferenciji o animaciji, stripu i gejm artu 2022. godine. Obe konferencije organizovane su u saradnji sa Ministarstvom kulture Republike Srbije.

Radio je kao projektni menadžer na razvoju i prve faze plasiranju mobilne aplikacije „GURU – Cities of Enhanced Reality“ (2021) koja je finansirana kroz projekat digitalizacije kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Srbije.

Njegova zbirka kratkih priča „Novosadska zadovoljstva” nagrađena je nagradom Đura Đukanov 2010. godine, anjegov kratak eksperimentalni film „Wire” prikazan je na festivalima u Srbiji, SAD i Nemačkoj.

 

Foto: V. Veličković
Nazad
sr_RSSR